ንምንቅስቃስ ተስፋጺዮንን ብዝምልከት3 Comments

  1. እዚ ተስፋጽዮን ዝብሎ ዘሎ ማን ኤርትራዊ ክሰማማዓሉ ዘይክእልን ንኤርትራውን ምንም ናይ ዘለኣለም ክህባ ዘይክእልን ተመሊሱ ኣብ ኩናት ሓድሓድ እምነታትን ብሄራትን ዝመቓቕል ብሙኻኑ ፍጹም ኪኹነን ዘለዎ ዘይኤርትራዊ ኣድተምህሮንዩ፡ እዚ ተስፋጽዮን ዝያዳ ጸግዑ ኣብ ትግራይን ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ዚዘምበለን ፍጹም ማዕርነት ህዝብታትን ብሄራትን እምነታትን ዘይኣምን ፍጹም ኣዕናዊ ስብከት ኣስተምህሮን ጎስጓስን ንኤርትራ ፍጹም ዘየርብሕዩ፡ እዮብ በርሀ ወይ ተስፋጽዮን ብመደብ ሓድነት ኤርትራ ንምዝራግ ዝተበገሰ ትግራዋይ ካድርዩ፡ ማንም ክቕበሎ ዘይብሉ ጸረሓድነት ኤርትራዩ፡ ስለዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንድሕነታን ዓወት ናጽነታን ዝደሊይ ሓፋሽ ክኹንኖ ይግባእ፡

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*